jatak – značenje


jatak (turski yatak):
1) istorijski: onaj koji skriva hajduke i daje im sklonište;
2) saučesnik koji pomaže i/ili skriva počinioca krivičnog dela, ortak;
3) u etnologiji: ležaj, postelja.