jatak – značenje

 

jatak (turski yatak):

1) istorijski: onaj koji skriva hajduke i daje im sklonište;

2) saučesnik koji pomaže i/ili skriva počinioca krivičnog dela, ortak;

3) u etnologiji: ležaj, postelja.