Jenki – značenje

 

Jenki (engleski Yankee):

1) nadimak za stanovnike SAD;

2) pejorativno: naziv za tipičnog Amerikanca;

3) istorijski: onaj koji je iz severnih država SAD, nasuprot Južnjacima.