Jenki – značenje


Jenki (engleski Yankee):
1) nadimak za stanovnike SAD;
2) pejorativno: naziv za tipičnog Amerikanca;
3) istorijski: onaj koji je iz severnih država SAD, nasuprot Južnjacima.