jin – značenje


jin (kineski yin) – u filozofiji: prema tradicionalnoj kineskoj kosmologiji, ženski princip koji se manifestuje kao pasivnost, hladnoća, tama, vlažnost, mekoća; u sadejstvu sa suprotstavljenim jangom, stvara sve što postoji.