kabadahija – značenje


kabadahija (turski kabadayı):
1) istorijski: zamenik, zastupnik dahije u Turskoj carevini;
2) figurativno: čovek nadmenog ponašanja, nasilnik, napasnik, siledžija.