kabare – značenje


kabare (francuski cabaret) – malo zabavno pozorište s humorističkim i satiričnim skečevima i muzikom, često uz jelo i piće.