kabotaža – značenje


kabotaža (francuski cabotage) – u pomorstvu: plovidba pored obale (obično između pristaništa); trgovina od jednog pristaništa do drugog.