kabotaža – značenje

 

kabotaža (francuski cabotage) – u pomorstvu: plovidba pored obale (obično između pristaništa); trgovina od jednog pristaništa do drugog.

 

kabotirati (francuski caboter) – u pomorstvu: baviti se obalnom plovidbom, ploviti između domaćih luka.