kabuki – značenje


kabuki (japanski kabuki) – japansko tradicionalno pozorište s muzikom, pantomimom i igrom, u kojem sve uloge igraju muškarci.