kadar – značenje

 

kadar (francuski cadre od italijanskog quadro od latinskog quadrus):
1) u filmskoj umetnosti: deo filma snimljen od uključivanja kamere do njenog zaustavljanja;
2) u filmskoj umetnosti: pravougaoni prostor uokviren filmskom kamerom (biti u kadru, izaći iz kadra);
3) svi pripadnici određene struke, službe, organizacije i sl., osoblje (npr. nastavni kadar, naučni kadar);
4) vojno: svi oficiri i podoficiri u jednoj vojnoj jedinici.

 

kadar, -dra, -dro (turski kadir od arapskog qādir) – koji ima snage, moći za nešto, sposoban da nešto učini.