kaleidoskop – značenje

 

kaleidoskop (francuski kaléidoscope):

1) optička naprava u obliku cevi sa šest ogledala u kojima se ogledaju raznobojna stakalca ili kamenčići, stvarajući lepe simetrične šare prilikom okretanja;

2) mnoštvo različitih slika koje se brzo smenjuju.