kaleidoskop – značenje


kaleidoskop (francuski kaléidoscope):
1) optička naprava u obliku cevi sa šest ogledala u kojima se ogledaju raznobojna stakalca ili kamenčići, stvarajući lepe simetrične šare prilikom okretanja;
2) mnoštvo različitih slika koje se brzo smenjuju.