kalem – značenje


kalem (turski kalem):
1) drveni ili metalni valjak na koji se namotava konac, vuna i sl.;
2) u fizici: valjak sa spiralno namotanom žicom koji služi kao provodnik električne struje;
3) grančica ili pupoljak koji se usađuje na drugu biljku; nakalemljena biljka;
4) zastarelo: trska za pisanje.