kalem – značenje

 

kalem (turski kalem od arapskog qaläm od grčkog kálamos):

1) drveni ili metalni valjak na koji se namotava konac, vuna i sl.;

2) u fizici: valjak sa spiralno namotanom žicom koji služi kao provodnik električne struje;

3) grančica ili pupoljak koji se usađuje na drugu biljku; nakalemljena biljka;

4) zastarelo: trska za pisanje.