kalirati – značenje


kalirati (italijanski calare):
1) u trgovini: (iz)gubiti od mase tokom prevoza zbog sušenja, isparenja (o robi);
2) figurativno: (iz)gubiti snagu, sposobnost; doživeti, doživljavati neuspeh, posusta(ja)ti na putu do nekog cilja.