kalkulisati – značenje


kalkulisati (latinski calculare):
1) (iz)računati, proračuna(va)ti, obračuna(va)ti;
2) (is)planirati, predvideti, predviđati;
3) figurativno: odmeriti, odmeravati rukovodeći se ličnim interesom.