kameja – značenje


kameja (francuski camée) – u likovnoj umetnosti: izvajan, rezan kamen; reljef od poludragog kamena kod kojeg ispupčena figura (najčešće glava u profilu) ima drukčiju boju nego osnova.