kamerni – značenje


kamerni, -a, -o (nemački Kammer):
1) u muzici: koji je namenjen za izvođenje u manjoj prostoriji, pred manjim brojem gledalaca, s manjim brojem izvođača (npr. kamerna muzika);
2) u muzici: koji izvodi muziku u manjoj prostoriji (npr. kamerni hor).