kamerton – značenje


kamerton (nemački Kammerton) – u muzici: standardni ton A (435 treptaja u sekundi) na osnovu kojeg se štimuju instrumenti u kamernoj i orkestarskoj muzici.