kamikaze – značenje


kamikaze (japanski kamikaze):
1) istorijski: japanski pilot samoubica koji se u Drugom svetskom ratu zajedno sa svojim avionom punim eksploziva obrušavao na američki brod;
2) figurativno: onaj koji se žrtvuje radi napada, koji nepotrebno izlaže život opasnosti.