kancona – značenje

 

kancona (italijanski canzone):
1) u muzici: zabavna pesma, obično italijanska;
2) u književnosti: u klasičnoj italijanskoj poeziji, pesma od više strofa s jednakim rasporedom stihova (jedanaesteraca i sedmeraca).