kankan – značenje

 

kankan (francuski cancan) – vrsta raskalašnog francuskog plesa; scenski ples brzog ritma, sa zadizanjem sukanja i visokim podizanjem nogu, omiljen u kabareima u Parizu u drugoj polovini XIX veka.