kantilena – značenje

 

kantilena (italijanski cantilena):

1) u muzici: kratka, jednostavna pesmica; manja lirsko-epska pesma;

2) u muzici: raspevani melodijski odlomak, izrazito pevljiv deo u okviru veće instrumentalno-vokalne kompozicije.