kantilena – značenje


kantilena (italijanski cantilena):
1) u muzici: kratka, jednostavna pesmica; manja lirsko-epska pesma;
2) u muzici: raspevani melodijski odlomak, izrazito pevljiv deo u okviru veće instrumentalno-vokalne kompozicije.