kapacitet – značenje

 

kapacitet (latinski capacitas):

1) zapremina, prostranost, količina smeštajnog prostora; nosivost;

2) sposobnost da se učini, izradi, prihvati ili preradi nešto;

3) u fizici: količina elektriciteta, toplote ili informacija koju neki uređaj može da primi u sebe;

4) (u množini) u industriji: pogoni, postrojenja i zgrade koji služe za industrijsku proizvodnju ili preradu;

5) figurativno: čovek velikih sposobnosti, priznati stručnjak.