kapacitet – značenje


kapacitet (latinski capacitas):
1) zapremina, prostranost, količina smeštajnog prostora; nosivost;
2) sposobnost da se učini, izradi, prihvati ili preradi nešto;
3) u fizici: količina elektriciteta, toplote ili informacija koju neki uređaj može da primi u sebe;
4) (u množini) u industriji: pogoni, postrojenja i zgrade koji služe za industrijsku proizvodnju ili preradu;
5) figurativno: čovek velikih sposobnosti, priznati stručnjak.