kapitel – značenje


kapitel (latinski capitellum) – u arhitekturi: gornji deo stuba građevine s naročitim ukrasima (dorski kapitel, jonski kapitel, korintski kapitel).