kapitulirati – značenje


kapitulirati (latinski capitulare):
1) vojno: preda(va)ti se neprijatelju, položiti, polagati oružje pred neprijateljem, prizna(va)ti poraz;
2) napustiti, napuštati dalju borbu u sukobu, prepirci ili takmičenju s nekim, prizna(va)ti svoju nemoć, slabost, grešku i sl.