karakondžula – značenje

 

karakondžula i karakondža (turski karakoncolos):

1) avet, veštica, koja po narodnom verovanju noću napada i jaše ljude;

2) krupna, nezgrapna osoba;

3) u etnologiji: dani oko Božića kada se po narodnom verovanju javljaju veštice i zli duhovi.