karakter – značenje

 

karakter (grčki charaktēr):

1) skup bitnih čovekovih svojstava, priroda, narav;

2) moralna čvrstina, jaka volja, postojanost; doslednost, poštenje;

3) osobina, obeležje, odlika;

4) u književnosti: istaknuta ličnost u književnom ili scenskom delu;

5) slovni znak, simbol, ideogram.

 

karakteran – koji se odlikuje dobrim karakterom, čestit, pošten.

 

karakterističan – koji izražava bitna obeležja, svojstven, tipičan.

 

karakterizacija:

1) predstavljanje, prikazivanje karaktera, karakterisanje;

2) određivanje, označavanje karaktera; opisivanje.

 

karakternost – poštenje, čestitost, čvrstina karaktera.