karakter – značenje

 

karakter (grčki charaktēr):
1) skup bitnih čovekovih svojstava, priroda, narav;
2) moralna čvrstina, jaka volja, postojanost; doslednost, poštenje;
3) osobina, obeležje, odlika;
4) u književnosti: istaknuta ličnost u književnom ili scenskom delu;
5) slovni znak, simbol, ideogram.

 

karakteran, -rna, -rno – koji se odlikuje dobrim karakterom, čestit, pošten.

 

karakterističan, -čna, -čno – koji izražava bitna obeležja, svojstven, tipičan.

 

karakternost – poštenje, čestitost, čvrstina karaktera.