kardinal – značenje


kardinal (latinski cardinalis):
1) crkveno: najviši sveštenički čin posle pape u hijerarhiji katoličke crkve; zajedno s papom kardinali sačinjavaju Sveti kolegijum i papino savetodavno telo (konzistorijum);
2) sorta jabuke;
3) sorta krupnog stonog grožđa;
4) u zoologiji: američka ptica pevačica crvenkastog perja, Richmondena cardinalis;
5) piće od belog vina, narandži i šećera.