kardinal – značenje

 

kardinal (latinski cardinalis, prema cardo – stožer):

1) crkveno: najviši sveštenički čin posle pape u hijerarhiji katoličke crkve; zajedno s papom kardinali sačinjavaju Sveti kolegijum i papino savetodavno telo (konzistorijum);

2) sorta jabuke;

3) sorta krupnog stonog grožđa;

4) u zoologiji: američka ptica pevačica crvenkastog perja, Richmondena cardinalis;

5) piće od belog vina, narandži i šećera.