karma – značenje

 

karma (sanskrt karma):
1) u hinduizmu i budizmu, načelo prema kojem svako biva nagrađen ili kažnjen u sledećem životu (reinkarnaciji) shodno svojim delima u ovom životu;
2) sudbina.