kartezijanski – značenje


kartezijanski, -a, -o (francuski cartésien) – koji se zasniva na Dekartovom učenju; strogo logičan, racionalan; koji teži za jasnoćom izlaganja.