kaskada – značenje

 

kaskada (francuski cascade od italijanskog cascata):

1) vodopad, slap sa stepenastim padom;

2) u građevinarstvu: vertikalna površina koja vezuje dve horizontalne; stepenasta ili terasasta padina;

3) u elektrotehnici: način vezivanja elemenata ili kondenzatora pri kojem su suprotni polovi međusobno povezani, serija;

4) scena u filmu vezana s opasnim padom (s konja, s građevine, iz voza i sl.).

 

kaskadni – koji ima oblik kaskade; stepenast; raspoređen u nizu jedan ispod drugog.