kaskada – značenje


kaskada (francuski cascade):
1) vodopad, slap sa stepenastim padom;
2) u građevinarstvu: vertikalna površina koja vezuje dve horizontalne; stepenasta ili terasasta padina;
3) u elektrotehnici: način vezivanja elemenata ili kondenzatora pri kojem su suprotni polovi međusobno povezani, serija;
4) scena u filmu vezana s opasnim padom (s konja, građevine, iz voza i sl.).