kaskada – značenje

 

kaskada (francuski cascade od italijanskog cascata):
1) vodopad, slap sa stepenastim padom;
2) u građevinarstvu: vertikalna površina koja vezuje dve horizontalne; stepenasta ili terasasta padina;
3) u elektrotehnici: način vezivanja elemenata ili kondenzatora pri kojem su suprotni polovi međusobno povezani, serija;
4) scena u filmu vezana s opasnim padom (s konja, s građevine, iz voza i sl.).