katadiopter – značenje


katadiopter (grčki katá ’naniže’ i díoptron ’ogledalo’) – staklo na vozilima, preprekama na putu i sl. od kojeg se odbija svetlost farova, mačje oko.