katalepsija – značenje

 

katalepsija (grčki katálēpsis) – u medicini: ukočenost mišića, nepokretnost tela koja se javlja kod nekih duševnih oboljenja ili u dubokoj hipnozi.

 

kataleptičan, -čna, -čno – koji se odnosi na katalepsiju; zahvaćen ili prouzrokovan katalepsijom.