katalepsija – značenje


katalepsija (grčki katálēpsis) – u medicini: ukočenost mišića, nepokretnost tela koja se javlja kod nekih duševnih oboljenja ili u dubokoj hipnozi.