katun – značenje

 

katun (rumunski cătun) – stočarsko letnje naselje u planini s kolibama i torovima gde se stoka napasa i muze, bačija.

 

katunar:
1) pastir na katunu;
2) starešina katuna.