kaval – značenje

 

kaval (turski kaval):

1) čobanska svirala, pre svega u Makedoniji i Bugarskoj;

2) vrsta kratke puške.