kaval – značenje


kaval (turski kaval):
1) čobanska svirala, pre svega u Makedoniji i Bugarskoj;
2) vrsta kratke puške.