kavaljer – značenje


kavaljer (francuski cavalier):
1) onaj koji se prema ženama ophodi ljubazno, predusretljivo i uglađeno;
2) onaj koji je u društvu velikodušan i galantan;
3) partner ili pratilac dame na balu, na zabavama i sl.;
4) zastarelo: nosilac odlikovanja; član viteškog reda.