kavaljer – značenje

 

kavaljer (francuski cavalier od italijanskog cavaliere od srednjovekovnog latinskog caballarius):

1) onaj koji se prema ženama ophodi ljubazno, predusretljivo i uglađeno;

2) onaj koji je u društvu velikodušan i galantan;

3) partner ili pratilac dame na balu, na zabavama i sl.;

4) zastarelo: nosilac odlikovanja; član viteškog reda.

 

kavaljerstvo – kavaljersko ponašanje; kavaljerski postupak.