kavatina – značenje


kavatina (italijanski cavatina) – u muzici: kratka operska arija jednostavne strukture.