kendo – značenje

 

kendo (japanski kendo) – u sportu: stara japanska veština borbe s mačem; od XIX veka sportska disciplina u kojoj borci nose zaštitnu opremu, a bore se bambusovim štapovima.