kibicer – značenje

 

kibicer (nemački Kibitz):
1) radoznao, zainteresovan posmatrač i savetnik nekog igrača pri igri (karata, šaha i sl.);
2) radoznao posmatrač uopšte.