kibicovati – značenje


kibicovati nesvrš. (nemački kibitzen):
1) zainteresovano posmatrati, pratiti, obično navijački, igranje karata, šaha i sl.;
2) uopšte posmatrati, gledati s interesovanjem, merkati;
3) kibicovati se zavodljivo se gledati međusobno, merkati jedno drugo.