kibicovati – značenje

 

kibicovati (nemački kibitzen):
1) zainteresovano posmatrati, pratiti, obično navijački, igranje karata, šaha i sl.;
2) uopšte posmatrati, gledati s interesovanjem, merkati;
3) (kibicovati se) zavodljivo se gledati međusobno, merkati jedno drugo.