kilobajt – značenje

 

kilobajt (engleski kilobyte) – u računarstvu: jedinica za količinu informacije obima 210 bajta, tj. 1024 bajta.