kilobajt – značenje

 

kilobajt (engleski kilobyte) – u računarstvu: jedinica za količinu informacije obima 103 bajta (dekadni sistem), odnosno 210 bajta (binarni sistem); skraćenica kB.