kinetika – značenje


kinetika (grčki kinētikós) – u fizici: grana teorijske mehanike koja obuhvata dinamiku i statiku.