kliring – značenje


kliring (engleski clearing) – u trgovini: sistem robnog prometa u međunarodnoj trgovini u kojem se roba plaća robom, a uzajamna potraživanja i dugovanja utvrđuju obračunom, bez plaćanja gotovinom.