koeficijent – značenje


koeficijent (novolatinski coefficiens) – u matematici: broj koji je stalni činilac, množitelj u nekom algebarskom izrazu; veličina kojom se određuje promenljivost neke pojave ili nekog svojstva fizičkih tela.