kofein – značenje


kofein (novolatinski coffeinum) – u hemiji: opojni sastojak kafe, čaja i dr. koji, kada se uzima u manjim količinama, stimulativno deluje na organizam (na rad srca, bubrega itd.); alkaloid koji se dobija ekstrakcijom i koristi u medicini.