kognicija – značenje

 

kognicija (latinski cognitio) – moć saznavanja, saznanje, spoznaja.

 

kognitivan, -vna, -vno (srednjovekovni latinski cognitivus) – koji se tiče saznanja, saznajni, spoznajni.