koherencija – značenje

 

koherencija (latinski cohaerentia) – prirodna ili logička povezanost; celovitost; suvislost.

 

koherentan (latinski cohaerens) – koji ima prirodan ili logički sklad; celovit; logičan, suvisao.