koherentan – značenje

 

koherentan, -tna, -tno (latinski cohaerens) – koji ima prirodan ili logički sklad; celovit; logičan, suvisao.