koherentan – značenje


koherentan, -tna, -tno (latinski cohaerens) – koji ima prirodan ili logički sklad, celovit; logičan, suvisao; dosledan.