kohezija – značenje


kohezija (latinski cohaesio):
1) u fizici: privlačna sila između molekula (čestica) nekog tela koja ih drži na okupu;
2) figurativno: prirodna ili logička povezanost, veza; jedinstvo.