kohezivan – značenje

 

kohezivan, -vna, -vno (novolatinski cohaesivus) – koji povezuje, spaja, drži zajedno, koji čini celovitim, jedinstvenim.