koincidencija – značenje

 

koincidencija (novolatinski coincidentia) – podudaranje, poklapanje, istodobno zbivanje; slučajna podudarnost.

 

koincidirati (latinski coincidere) – dogoditi se, događati se istovremeno; slučajno se poklopiti, poklapati u prostoru, u vremenu.