koketa – značenje

 

koketa (francuski coquette) – ženska osoba koja po svaku cenu nastoji da se svojim izgledom, ponašanjem dopadne drugima, naročito muškarcima; namiguša, kaćiperka.

 

koketan, -tna, -tno:
1) koji svojim izgledom, ponašanjem nastoji da se dopadne; umiljat, mazan;
2) koji izražava koketeriju, pun koketerije (npr. koketan pogled);
3) (o stvarima) koji je načinjen tako da izaziva dopadanje, lep, ukusan, elegantan (npr. koketna haljina).

 

koketerija – upadljivo izražavanje želje za dopadanjem, nastojanje da se privuče nečija pažnja, izazove naklonost; očijukanje, kaćiperstvo, flertovanje.