koketa – značenje


koketa (francuski coquette) – ženska osoba koja po svaku cenu nastoji da se svojim izgledom, ponašanjem dopadne drugima, naročito muškarcima; namiguša, kaćiperka.