kolabirati – značenje


kolabirati (latinski collabi) – u medicini: pasti u kolaps, naglo klonuti; pasti u nesvest, onesvestiti se.